خواب

وقتی از خواب پریدم دنیا آنقدر از من دورشده بود که همه چیز از دستم می گریخت و آدمها نگاه می دزدیدند... نگفتی تو در این میانه چرا خیره به من  نگاه می کردی؟! انگار دلم خواست با هم زیر چتری جمع شویم که من هنوز آن را باز نکرده ام ...

/ 1 نظر / 5 بازدید
عباس

زیر چتر یا توی چتر؟![چشمک] همه چیز این وبلاگ نو و مثل خودت زیباست! خسته شدم از تکرار! خسته شدم از ناله! عشق می خواهم!