فریاد در انتهای صبوری...

شماها یه عده دروغگوی بی حمیت هستین.شما مملکت رو به باد فنا دادین روی قاجاریه رو با "گلستان" و "ترکمانچای " سفید کردین ...شماها رو چه به این که به ملت شریف و نجیب ایران یارانه بدین؟این ملت سهم و حق خودش رو از نفت طلبکاره...چند ساله که اسامی تروریستهای اقتصادی رو بلوکه کردین و اعلام نمی کنین؟شریک دزدین یا رفیق قافله؟...یارانه می خواین بدین یا صدقه که آمار جیب ملت رو می گیرین؟ شماها حق ملت رو بدین اونی که ماشین n میلیونی سوار می شه می ره سوخت می خره ،منـ بازنشسته هم خودم می دونم چه غلطی بکنم

امضا: یک بازنشته ی فرم تحویل نداده!

بعد از تحریر:

یک روز در پایگاه جمع آوری فرم اطلاعات اقتصادی خانوار

/ 2 نظر / 6 بازدید
عباس

خوشحالم از این که پول نان را صدقه می دهند چرا که دیگر غم نان نخواهم داشت و با تو از انسانیت و آزادی سخن خواهم گفت!

سایه بیرنگ

من هم خوشحالم که یک بار شماخوشحالی گل گلاب عزیز!اگر چه به واسطه نان صدقه ای؛ انسانیت و آزادی ام به مسلخ رفته اند این روزها...پس با کدام واژه ها گفتگو کنم؟دیده ای که گوسفند سخن بگوید هرگز؟!