ملا شدن...!

قبلآ فکر می کردم دانشگاه رفتن و تحصیل کردن اگه هیچ فایده ای نداشته باشه این فایده رو داره که چون ما آدما توی محیط باز تری قرار می گیریم و با فرهنگ و آداب و رسوم قوم های دیگه آشنا می شیم و زاویه دید مون نسبت به خیلی مسائل باز تر می شه طبیعتآ بهتر می تونیم راجه به خیلی مسائل فکر کنیم و همین شکستن جمود فکری و دوری از تعصبات بی حاصل کلی بهمون کمک می کنه تا دست کم در روابط خونوادگی و اجتماعی موفق تر عمل کنیم منظورم اینه که ارتباطات انسانی داشته باشیم نه این که به لطایف الحیل موفق باشیم! آزاد اندیش باشیم بذاریم فکرمون تا بی نهایت پروازکنه... اما افسوس که این خیال باطلی بیش نبود و اصولآ روشنفکری هیچ رابطه  مستقیم و مثبتی  با درس خوندن و دانشگاه رفتن نداره .این روزا هر چی بیشتر آدم تحصیل کرده می بینم از سگها بیشتر خوشم میاد کم کم دارم به این نتیجه می رسم که تحصیل فقط روشی هست که بوسیله اون آدما تعصبات "با کلاس تر"ی پیدا می کنن و متعصب مدرن می شن.آره مثل این که تنها کاری که علم و اطلاعات با ما می کنه اینه که موجب می شه خیلی دردناکتر از حیواناتی که هیچ چیز نمی دونن بمیریم...ملا شدن چه آسان/ آدم شدن محال است...

/ 3 نظر / 5 بازدید
محمد

آخ قربون آدم چیز فهم

سیمرغ

دقیقاَ همین طوره. یک مشت آدم آهنی مرده... فرهنگ علم و دانش نیست... حاصل علم و دانش ه. فکر می کنم این روند همچنان ادامه داشته باشه...

عباس

البته تیترت که جنجالی هست! اما بهتره نگاهی به پنج تا انگشت دستت بندازی،دیدی؟! خب ببین دیگه! آهان!دیدی؟! بله! نتیجه می گیریم همه مثل هم نیستند!