مرگ بر شما!

همین امشب ...همین امشب زنده به گور می کنم شما دخترکان انتظار را, تا از هم آغوشی تان با این لحظه های سرکش کشدار,  کودکان  نارس  فرداهای پوچ متولد نشوند...امشب می خواهم خواب‌های طلایی ببینم ...مویه و زاری بی حاصل نکنید من به قانون جاهلیت دل سپرده ام...

شما دخترکان این لحظه ها را به سرکشی و گناه وا می دارید!

/ 2 نظر / 20 بازدید
رضا قاری زاده

چقدر خشن [ناراحت] ولی تعبیرهاش را دوست داشتم . کودکان نارس ، فرداهای پوچ وووووو