نامه هایی که تو نخوندی!

١.

سلام ستاره ترینم !

 چیزایی هست که حتمآ باید بدونی و هیچ وقت نشد یا تو نخواستی بدونی ببین یه چیزایی بود که رفتار ما و تعریف ما رو نسبت به مفاهیم ارتباطی و انسانی تعیین می کرد برای من همه زندگی انسان دریک ارتباط سرشار از عشق و تفاهم خلاصه می شد البته زندگی زمینی ها آنقدر کثیف و روابط آنقدر سوداگرانه ست که برای ادامه دادنش باید دنبال بهانه های خیلی خیلی ارزشمند بود اما برای من قشنگترین بهانه ، همین برقراری ارتباط و ابراز احساسات عمیق نسبت به آدماییه که به خاطر دغدغه های ارزشمند دوستشون دارم وهیچ دانشگاه و درس و مدرکی هم نمی تونه آدم رو از داشتن این ارتباط بی نیاز کنه برعکس خیال می کنم هر چه آدم روی کار فکری بیشتر تمرکز کنه بیشتر احساس غربت و دلتنگی می کنه و هر چه آدم درک عمیق تری نسبت به دنیا و زندگی پیدا کنه دنبال رشته های محکم تری برای برقراری ارتباط می ره. من نمی خوام آموختن علوم منو در خودم حبس کنه به خصوص علوم انسانی بدون انسان هیچ ارزشی نداره من خیال می کنم ادبیات یعنی انسان به اضافه عشق ،فلسفه یعنی انسان به اضافه  همه دنیا و کهکشانها، روانشناسی یعنی انسان به اضافه انسان و جامعه شناسی یعنی انسان به اضافه دیگران ...

/ 0 نظر / 10 بازدید