عبور

رنگ به رنگ عبور توست تا چشمان محتاج من تو را ببینند

رنگارنگ به رنگ به رنگ عبور توست تا چشمان محتاجتر دیگران تو را نگاه کنند

اگر به تمامی برای منی همان بیرنگی که هستی باش که بیش از این سرگشاده ات نمی خواهم...

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
عباس

رنگ به رنگ رنگارنگ سیاه و سپید هرگز! خاکسری تنهاست!