MEGANE

خداییش این "MEGANE" عجب اسم با مسماییه ها! باور کنید یه چیزی همینطور کتره ای نذاشتن امتحانش هم مجانیه فقط کافیه یه دوستی ؛آشنایی؛ همسایه ای ... بخواد بهتون لطف کنه و سوار ماشینش بشین.

 به عرض بنده می رسین قطعآ !متفکر

 

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
سایه بیرنگ

از قضا "بهونه" جان بنده سوار اونا شدم ولی شما به عرض من نرسیدین!!![چشمک] شاید هم منظورت اینه گه اونا هم مگان مخفی هستن هان؟

عباس

بی خیال! ما که نه دری داریم و نه همسایه ای!