خاکسترنامه

هیچ حال ندارم امروز... ولی آقا رضا هست که خوب حالم رو فهمیده و خیلی خوب نوشته پس لازم نیست بیخود چیزی بگم...گاهی چقدر دیگران به داد آدم می رسن.دستت درد نکنه!

/ 3 نظر / 6 بازدید
رضا قاری زاده

ما خیلی مخلصیم و خیلی خرسند از اشتراک احساسی با حضرتعالی فلذا مرهون عنایات حضرتعالی هستیم از بابت لینک فلذا جسارتاً ایول[گل]

رضا قاری زاده

ما اگه می دونستیم با یه پست گذاشتن ما شما وبلاگ نویسی را تعطیل می کنید نمی نوشتیم آن یک پست را فلذا با عنایت به جمیع تفاصیل فوق الاشعار : کجایییییییییییییییید ؟!!

عباس

خوندم،قشنگ بود،ما مردم خوبی هستیم؟ ما مردم بدی هستیم؟ ما چه هستیم؟!!