گفتگو

قبول کن که کمی سخت است

                سر قرار خودم باشم

                     تو فصل سرد خودت باشی

                              و من بهار خودم باشم...

/ 0 نظر / 3 بازدید