دستمال کش نگون بخت...!

...

- کارمند: البته آقای مدیر عامل دست خطشون خیلی قشنگه!

- رئیس: بله همه چیشون قشنگه !

- کارمند: بعلهههه البته!

- رئیس: بله؟! مگه شما دیدی زن حسابی؟

- کارمند: بله؟ ن نخیر نه یعنی نه نه ...

- رئیس: نه؟ یعنی قشنگ نیست خطش؟

کارمند: نه یعنی نه خطشون که...

- رئیس: خوب دیگه همین الان برو بیرون به کارت برس خانم...!

 

بعد از تحریر:

١- این مکالمه واقعی ست 

٢- "رئیس" همسر آقای مدیر عامل هست و خیلی شوخ و حاضر جواب و البته غیر قابل پیش بینی

٣- "کارمند" یک دختر خیلی چاپلوس

۴- در پایان این گفتگو قند تو دل بقیه همکاران آب شد

 

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید