از حسرت ها

به تو حسرت می خورم...به تو, که حکایت عشقت به منظومه ای نفیس مانند است و به حال خویش  افسوس ... که دلدادگی ام حتی پاورقی هفته نامه ای زرد را نشاید. به تو حسرت می خورم...

/ 4 نظر / 16 بازدید
ماسک

... عشق خودت را عشق است .. عشق های نفیس تجارت است تا عشق .

رضا قاری زاده

ولی من که فکر می کنم پاورقی بودن هم برای خودش عالمی دارد

مانی

سلام نوشته زیبایی بود... من کمی آی کیوم پایینه: نفهمیدم سایه خودتونید یا سایه تونه یا دوستتونه یا چی؟ [نیشخند] خوش باشید

مانی

سلام مجدد مرسی که اومدید از آشناییتون خوشبختم سایه ی عزیز شاد باشید در دیار غربت شایدم قربت[چشمک]