آستر بدرقه

آهای شما که برای آدمای دیگه مثل آستر بدرقه کتابا هستین و هیچکس هم قدرتون رو نمیدونه به خونه تون خوش اومدین! ...حالا گلاسه و سفید و کاهی بودنتون اصلآ مهم نیست

حقیقت پنهان

در مرز بین واقعیت و خیال همه ما موجوداتی هستیم سرشار از تناقض،مدام در پی حقیقت هستیم اما نه حقیقت خود که حقیقت درون دیگران! دروغ گفتن و فریب دادن آدم های اطراف کاری ست که بدون آن نمی توانیم زندگی کنیم.مدام از حقیقت می پرسیم چون می خواهیم از رازهای دیگران سر در بیاوریم و دروغ می گوییم چون می خواهیم حقیقت وجودی خود را پنهان کنیم.

   + سایه بیرنگ ; ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()