آستر بدرقه

آهای شما که برای آدمای دیگه مثل آستر بدرقه کتابا هستین و هیچکس هم قدرتون رو نمیدونه به خونه تون خوش اومدین! ...حالا گلاسه و سفید و کاهی بودنتون اصلآ مهم نیست

عناوین مطالب وبلاگ "آستر بدرقه"

» چهارشنبه ٤ دی ۱۳۸٧ :: تولدت مبارک!
» سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸٧ :: فهمیدم!
» پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٧ :: شب به خیر!
» دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٧ :: بازیگوش می شوم!
» پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٧ :: دریغ
» دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٧ :: مرگ بر شما!
» جمعه ۱٥ آذر ۱۳۸٧ :: بیدل
» پنجشنبه ٩ آبان ۱۳۸٧ :: از حسرت ها
» دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧ :: درددل
» چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۸٧ :: فقط به خاطر تو!
» شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٧ :: !never mind
» سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٧ :: تمام شد...!
» چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧ :: بهترین آرزو
» سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳۸٧ :: گفتمان عاشقانه!
» دوشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٧ :: فریاد در انتهای صبوری...
» شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٧ :: نامه
» سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٧ :: گنگ خوابدیده!
» پنجشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٧ :: خاکسترنامه
» چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٧ :: افاضات بی شرمانه!
» یکشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٧ :: رهبر هنر دوست
» جمعه ۱۱ امرداد ۱۳۸٧ :: عبور
» دوشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٧ :: نامه ها...
» یکشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٧ :: نامه هایی که ...
» شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٧ :: نامه هایی که تو نخوندی!
» چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٧ :: پارادوکس مردانه
» سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳۸٧ :: با توام "هیوا"!
» دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٧ :: دستمال کش نگون بخت...!
» پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٧ :: دیوانه سازم خویش را...
» سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٧ :: آن روزهای خوب طلایی...!
» دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٧ :: همینه...!
» یکشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٧ :: تو Delete شدی!
» جمعه ٢۱ تیر ۱۳۸٧ :: باران
» سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸٧ :: کلمه ها و ترکیب های آشنا
» دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٧ :: دویدم و دویدم...!
» یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٧ :: عشق حقیقی
» پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٧ :: ملا شدن...!
» سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٧ :: تو سری
» سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٧ :: لبخند
» یکشنبه ٩ تیر ۱۳۸٧ :: زندگی
» جمعه ٧ تیر ۱۳۸٧ :: با اجازه فروغ!
» جمعه ٧ تیر ۱۳۸٧ :: دوست
» پنجشنبه ٦ تیر ۱۳۸٧ :: نردبان این جهان
» چهارشنبه ٥ تیر ۱۳۸٧ :: عبور
» سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳۸٧ :: خیال
» دوشنبه ۳ تیر ۱۳۸٧ :: فیلسوف کوچک
» یکشنبه ٢ تیر ۱۳۸٧ :: ... پس فنای عشق را لایق شوی!
» شنبه ۱ تیر ۱۳۸٧ :: پایان رنج
» جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۸٧ :: آن مرد
» جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۸٧ :: بیا!
» پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٧ :: خواب
» پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٧ :: حقیقت پنهان
» چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٧ :: ترس
» سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳۸٧ :: MEGANE
» دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٧ :: گفتگو
» دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٧ :: بازیچه
» شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٧ :: تک نوازی در پیاده رو
» شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٧ :: Between The Line
» جمعه ٢٤ خرداد ۱۳۸٧ :: شعبده و طلسم
» چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٧ :: سلام بر تو!
» سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٧ :: خیلی دور حتی شما!
» سه‌شنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸٧ :: بازگشت طولانی